Rezerwacja biletów na Warszawski Efekt Toastmasters.

Wybierz bilet, który Cię interesuje i w polu „ilość miejsc” wybierz ile miejsc rezerwujesz na dany bilet.

Lunch

Zamówienie lunchu dotyczy lunchu na każdy dzień osobno. Lunch na sobotę i niedzielę należy zamówić odpowiednim biletem.
Istnieje możliwość zamówienia dwóch różnych rodzajów lunchu (tradycyjny, wegetariański) na dwa dni.

Rezerwacja

Jeżeli nie rejestrowałeś/aś się wcześniej na naszej stronie wypełnij pola Nazwa (Twoje imię i nazwisko), Telefon i E-mail.

Jeżeli chcesz otrzymać fakturę za bilet, napisz w polu „Wiadomość dla organizatora”, że potrzebujesz faktury oraz podaj dane do tej faktury.

Po wysłaniu zgłoszenia wygenerowane zostanie dla Ciebie specjalne konto, na które będziesz mógł/mogła się zalogować i podejrzeć status rezerwacji.
Login i hasło do wygenerowanego konta zostanie przesłany na mail podany podczas rezerwacji.
Jako drugą wiadomość otrzymasz potwierdzenie otrzymania Twojego zgłoszenia na konferencje z dalszymi instrukcjami dotyczącymi płatności.

English Version

Booking tickets for the Warsaw Effect Toastmasters.

Select the ticket you are interested in and in the field „Ilość miejsc” select how many places you book for the given ticket.

Lunch

Lunch order applies to lunch for each day. You need to order lunch for Saturday and Sunday separately.
You can order two different types of lunch (traditional, vegetarian) for each day.

Reservation

If you have not registered on our site before, fill in the fields Nazwa  (your first name and last name), Telefon (telephone number) and E-mail.

If you want to receive an invoice for a ticket, write in the „Wiadomość dla organizatora” field, that you need an invoice and provide the invoice details.

After sending the application, a special account will be generated for you, to which you can log in and view the reservation status.
The login and password for the generated account will be sent to the email provided during the booking.
As a second message, you will receive confirmation of receipt of your application for the conference.

 

Early birds wyprzedane /  Early birds Sold Out

Obywatele, nie rozpaczajcie! Ciągle są wolne miejsca na nasz wspaniały Efekt Toastmasters.

Citizens, do not despair! There are still free spaces for our great Toastmasters Effect.

Bilety / Tickets

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.